.

Classicale Werkgroep
Kerk en Israël Utrecht

Protestantse Kerk in Nederland

Denkt u wel eens aan een reis naar Israël?


Soms zie je reclameborden met beelden van Israël: de blauwe zee bij Eilath, een ruïne van een kruisvaardersburcht op een heuvel. Zo wordt het oog van de tourist op Israël gevestigd. Begrijpelijk, maar we doen Israël en onszelf te kort wanneer we het land niet ook nog door een andere bril bekijken.

Israël is allereerst het land van de Bijbel, het land van de aartsvaders en van David, het land waar de voetstappen van Jezus staan. En nooit komen de bijbelse verhalen meer tot leven dan in de aanraking met dit land en zijn volk.
Hoe vaak zingen we niet Psalm 42: “watervloed roept tot watervloed”. Die regel ga je pas echt verstaan, als je in het noorden van Israël het bronnengebied van de Jordaan bezoekt en bij Banias of Dan luistert naar “het gebruis uwer stromen”.
En wie denkt in Jeruzalem, als hij voor de Westelijke Muur staat (waarvan de onderste helft nog bestaat uit de originele, zeer grote steenblokken) niet aan de woorden van Jezus over zijn moederstad, waar geen steen op de andere zal worden gelaten?

Ik wil maar zeggen: kennismaken met Israël vraagt om meer dan de bril van de toerist! Wat u nodig hebt zijn de ogen van een leerling, die zich kan verwonderen. Met zulke ogen reisde in de vierde eeuw Egeria, vrouw van geestkracht en moed, vanuit Frankrijk door Israël en het Sinaï-schiereiland. Indrukwekkend is haar beschrijving van de viering van de Goede Week in Jeruzalem. Haar reisverslag vergezelt mij, wanneer ik een reis naar Israël leid.

Een reis naar Israël betekent ook: kennismaken met het Joodse volk en de samenleving in de staat Israël - momenteel zo beheerst door vragen en conflicten rondom het vredesproces - en vooral met de Joodse geloofstraditie, waarin de viering van de grote feestdagen centraal staat. Het kan je niet onbewogen laten, wanneer je meemaakt hoe op Grote Verzoendag Israël zich als volk in bidden en vasten keert tot God. Velen hebben in de aanraking met het Joodse volk en zijn geloofstraditie de wortels van hun eigen christelijk geloof (her-)ontdekt.

Wie voor het eerst Israël bezoekt, doet m.i. verstandig deel te nemen aan een groepsreis. U reist dan onder leiding van ervaren gidsen/reisleiders; u ontdekt met een groep trouwens meer dan u alleen zou doen.
Later kunt u altijd nog een privé-bezoek aan Israël brengen.


Jan D. de Vries


Nabetrachting: Wij hopen van harte, dat ook het conflict met de extreem-fundamentalisten tot een oplossing kan worden gebracht, en Israël ooit zijn gasten zal kunnen ontvangen in rust en vrede.


gepubliceerd 1996


↑ Top  

© Groep-KEN.net 2020   - Leden -